ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 25: Mänsklighetens karma

Symbol 25: Mänsklighetens karma

Symbolen visar mänsklighetens nuvarande ödesepok. På grund av människans begränsade kärleksförmåga, upplever vi epoker med våldsamma karmautlösningar. Genom dessa lidandesfyllda kriser kommer vi så småningom att närma oss ett fullkomligt humant levnadssätt.

  • Stjärnan symboliserar världsåterlösningsprincipen eller mänsklighetens kosmiska ledning.
  • De orangefärgade strålarna visar de primitiva dräpande religionerna, medan de gula strålarna är de humana världsreligionerna.
    Den vita strålen betecknar livsmysteriets lösning som vetenskap. Den kommer, tillsammans med den materialistiska vetenskapen, att vara fundamentet för mänsklighetens sista utvecklingsstadium.
  • De gula fälten i den översta tredjedelen visar de humana världsreligionernas inverkan på mänskligheten. Det blåfärgade fältet symboliserar mänsklighetens nuvarande humana kulturs skapande.
  • De två flamteckningarna visar två återvändande mörka ödesbågar, som kommer att drabba mänskligheten.
  • Det mörka fältet till höger symboliserar invaliditet, tortyr, lemlästning och förstörelse av kulturvärden. Det ljusare fältet till vänster är en ögonblicklig eller mycket snabb död.
  • Den orange delen av auran symboliserar den dräpande principen som är fundamentet för "ragnarök".
  • Den gula delen av auran visar den begynnande humana förmågan.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 25 i Den eviga världsbilden del 2.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.