ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Artiklar av Martinus

Intuitionens epok 

"Denna epok är intuitionens epok. Det är förvisso märkligt att vetenskapen eller mänskligheten inte har tänkt över att liksom det efter växtriket kommer ett djurrike, så kommer det efter djurriket ett riktigt människorike, att den djuriska eller icke färdiga människan utvecklas till den färdiga människan. Med utvecklingen av intelligensen går människan in i intelligensepoken, den materialistiska epoken, och därefter går hon med utvecklingen av intuitionen in i en andlig epok." Läs artikeln

Människan och hennes öde 

"De mer intellektuellt inställda människorna tror inte på nåden, arvsynden, straffet osv. Däremot har de själva börjat att försöka finna lösningen. Men därtill krävs det högre förmågor, så hela lösningen har de inte kunnat finna." Läs artikeln

Den organiska elektriciteten

"Det verkliga väsendet existerar i en strålformig materia som är av elektrisk natur, det är ett elektriskt väsen. Hela vårt framträdande, hela vår fysiska organism är i verkligheten endast en förstärkningsanläggning för denna elektricitet." Läs artikeln

Samvete

"Vad menar man egentligen med samvete? Det är en konflikt i den jordiska människans sinne, men vad är det för krafter som kämpar om herraväldet i sinnet?" Läs artikeln

Tankens makt

"Vår upplevelse är alltsammans ”bilder” som de speciella energikombinationerna i den yttre världen genom våra fysiska sinnen projicerar in i vårt medvetande eller vår inre värld. Vår upplevelse är en värld av bilder, tankebilder, det är en andlig värld, och den jordiska människan är ett andligt väsen, även om hon kanske för ögonblicket tror att hon bara är fysisk." Läs artikeln

Gudomen och livsmodet

"Livsmodet är den kraft som övervinner hat, hämnd, hetsighet, vrede och bitterhet i ens eget sinne, även om man utsätts för spott och spe, ja, kanske rent av plågas och dödas därför." Läs artikeln

Vägen till Shangri-La

"I filmen ”Bortom horisonten” hette det att människorna i Shangri-La satt inne med en kunskap om gamla kulturer som kunde rädda världen. Vi kan i allra högsta grad säga att vi sitter inne med den kunskap på vilken hela mänsklighetens framtid kommer att bero." Läs artikeln

Bönens psykiska sida

"Man kan sålunda här lätt se att gudsförnekandet endast är en mänsklig inbillning och därför endast kan hålla som ett dominerande uttryckssätt i situationer där individen tror sig vara fri från all fara, tror sig garderad med hjälp av sina materiella förmågor, sin makt och position." Läs artikeln

Det sanna gudsförhållandet 1

"När människan når fram till ett stadium där hon själv känner obehag inför att hata och hämnas, och i långt högre grad känner ett behov av att förlåta och förstå, kommer hon oundvikligen i konflikt med den förmedlade föreställningen om Gudomen." Läs artikeln

Det sanna gudsförhållandet 2 – ”Lönnkammaren”

"Ni måste förstå att även om allt är mycket gott, är det ändå nödvändigt att be till Gud, ty detta att be till Gud omfattar mycket mer än bara detta att be om något." Läs artikeln

Frihet – frigjordhet och fred

"För att kunna bli fria måste människorna först och främst veta vad det är för band som binder dem. Först då kommer de att kunna befria sig och uppleva verklig frihet – och då kommer de också att få uppleva freden." Läs artikeln

Jordmånen och den goda säden

"Bortsett från att verklig dumsnällhet kan göra mer skada än nytta i en del situationer, måste man absolut säga att det i det stora hela är långt bättre att så lite för mycket av den goda säden, även om något av den faller i dålig jord, än att inte så den alls, för att inte tala om att detta är bättre än att så den dåliga säden hur jordmånen än är." Läs artikeln

Julstjärnan

"Det är julens syfte att dess anda skall vara hela året. De människor som i dag menar att julen har överlevt sig själv, blivit föråldrad, har bara stirrat sig blinda på dess form." Läs artikeln

Livsmodet

"Den tankeart som allra mest underminerar livsmodet är martyrskapet. Martyrskapet är en av människornas värsta fiender, därför att det är en livslögn. Det finns i själva verket inget martyrskap. Ingen kan i verkligheten lida orätt, och ingen kan göra orätt." Läs artikeln

Jordmänniskornas skyddsängel nr 1

"Vi är inte vana vid att tänka på vår fysiska kropp som ett universum och på våra organ och mindre fysiska partiklar som vintergator, solsystem och planeter, men människorna har gång på gång under utvecklingens lopp, när de gjorde nya erfarenheter, varit tvungna att låta gamla fördomar avlösas av ett nytt och större perspektiv, och det håller också på att ske i vår tid." Läs artikeln

Partiklar, tomrum och tankekraft

"När vi ser upp mot stjärnorna, ser vi alltså ett litet område av en befolkad värld. Denna värld framträder emellertid i ett så gigantiskt makrokosmiskt format i förhållande till vår egen tillvaro och förnimmelseförmåga, att vi ser dess fasta materia som partiklar och tomrum." Läs artikeln

Syndernas förlåtelse

"Det måste finnas en punkt i en kosmisk utvecklingsspiral eller ett spiralkretslopp där väsendet går från mörkret till ljuset, och det är just denna punkt som utgörs av ”syndernas förlåtelse”. Om syndernas förlåtelse inte fanns, skulle kretsloppet avstanna." Läs artikeln

Den kosmiska läroanstalten

"Många människor är i dag lärlingar eller elever i den kosmiska läroanstalten, men de nya kunskaperna måste användas i det praktiska livet för ha någon betydelse." Läs artikeln

Gudomen och livsmodet - 2

"Människan lever i en permanent fruktan. För att övervinna rädsla och ohälsa behöver människan finna andlig harmoni med Gudomen." Läs artikeln

Den individuella graden av beskydd

"Livets obehag kan plåga människan genom flera inkarnationer, vilket orsakar återkommande lidande. Idag leder hennes fria vilja ofta till våld och konflikter, men hon kommer efterhand lära sig att det beskydd som hon ger andra är ett beskydd av henne själv." Läs artikeln

Guds ögon (1992)

"Den nya föredragssalen symboliserar samarbete, kärlek och framtida undervisning för att förstå och efterlikna Gud i skapande och uppträdande. Dömande och förtal är en cancer. Att se att allt är kärlek är att se med Guds ögon." Läs artikeln