ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 1: Guds ande över vattnet

Martinus symbol nr 1

Symbolen visar att det finns medvetande bakom alla naturens eller världsalltets skaparprocesser:

  • Ljuscentret upptill, varifrån strålarna utgår, symboliserar det skapande "Något" eller Gudomen.
  • Flamkorset symboliserar Gudomens totalt fullkomliga manifestation eller skapande.
  • Strålhavet visar Gudomens alltgenomträngande skapande ande, medvetande, vilja och allmakt.
  • I strålhavet syns markerade fält i mer eller mindre ljusa toner. De utgör de kosmiska världsimpulserna, som utlöser och upprätthåller upplevelsetillstånden och tillvaroplanen för de levande varelserna.
  • De många cirklarna symboliserar världsalltets stjärnor och planeter och de härtill knutna levande varelsernas medvetenhetsliv.
  • Dubbelcirkeln visar jordklotet och dess mänsklighet. Den är i beröring med tre världsimpulser. Den nedersta visar de primitiva människornas medvetenhetsliv. Den mittersta visar den världssimpuls varifrån kristendomen, islam och buddhismen har utgått. Den översta impulsen visar den nya världssimpulsen, som så småningom kommer att göra religionerna och trosuppfattningarna överflödiga, eftersom den kommer att klarlägga den religiösa eller verkliga sidan av livet som absolut vetenskap.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 1 i Den eviga världsbilden del 1.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.