ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 12: Grundenergiernas kombinationer

Symbol nr 12

Symbolen visar livets sex tillvaroplan och symboliserar samtidigt ett fortsättande kosmiskt kretslopp. I varje plan ingår de sex grundenergierna i en bestämd kombination i det levande väsendets medvetande. De olika tillvaroplanen kännetecknas av att en av energierna är i kulmination.

 • De kvadratiska fälten symboliserar de sex tillvaroplanen:
  • växtriket- röd
  • djurriket - orange
  • det riktiga människoriket - gul
  • visdomsriket - grön
  • den gudomliga världen - blå
  • salighetsriket - indigo
 • De sex lodräta figurerna visar grundenergiernas utveckling. Denna sker som en evig rytmisk utveckling från latent till kulminerande tillstånd
 • I varje tillvaroplan är en grundenergi i kulmination och en är latent. Två är uppåtgående och två är nedåtgående i första respektive andra stadiet. De skisserade grundenergikombinationerna är det eviga livsfundamentet och grundvalen för alla levande varelsers livsupplevelse.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 12 i Den eviga världsbilden del 1.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.