ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 14: De kosmiska spiralkretsloppen

Symbol nr 14

Symbolen visar sju kosmiska spiralkretslopp. Inom varje kretslopp upplevs de sex tillvaroplanen och alla livets kontraster. På det sättet bildas grundvalen för en evig livsförnyelse för alla levande varelser.

  • De färgade fälten symboliserar de sex tillvaroplanen.
Spiralkretslopp
Namn
A
Atom/materiespiralen
B
Cellspiralen
C
Organspiralen
D
Vår egen spiral

(Det vita fältet symboliserar det område som vi normalt uppfattar som levande.)

E
Planetspiralen
F
Solsystemspiralen
G
Vintergatspiralen
  • Spiralkretsloppen är oändliga i mikrokosmos och i makrokosmos och bildar att fullkomligt organiskt samarbete mellan alla världsalltets levande varelser.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 14 i Den eviga världsbilden del 1.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.