ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 15: Lagen för rörelse

Symbol nr 15

Symbolen visar att all energi eller rörelse går i kretslopp.

  • Den runda vita figuren ovan symboliserar klotformen, som alla rörelsers kosmiska grundbalans.
  • Den översta vita linjen visar den så kallade "räta linjen". Kosmiskt sett existerar den inte, och nämnda linje utgör en del av en cirkel på 40 meter i diameter.
  • De andra vita linjerna betecknar också cirklar, men här är cirklarna så små och böjningen eller krökningen så kraftigt markerad att den kan ses med den fysiska synen.
  • Vilken cirkel som helst har alltså ett fält där böjningen är så mikroskopisk att man inte kan se den med hjälp av den fysiska synen. De vita cirklarna visar alltså hur böjningen avtar när cirklarna ökar i storlek.
  • Kvadraten är också till en viss grad en illusion, eftersom alla plana ytor också rymmer krökningar, även om de kan vara nog så mikroskopiska. Kvadraten är kosmiskt sett klotformad.
  • De vita tunna strecken symboliserar att hela världsalltets rörelseformer befinner sig i cirkelbanor, vilket här betyder att alla existerande slag av materier eller ämnen.
  • Om energierna inte var bundna i kretslopp, så existerade det varken livsupplevelse eller öde, varken medvetande eller organism, varken planeter, stjärnor eller vintergator.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 15 i Den eviga världsbilden del 1.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återgis på nätet.