ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 18: Det levande väsendets ödesbågar

Symbol nr 18

Symbolen visar att människans olika liv är förbundna med varandra genom hennes egna handlingar. De föregående liven och det nuvarande livet är den djupaste orsaken till vår livsupplevelse och vårt framtida öde.

  • Den vita triangeln med stjärnkorset symboliserar det levande väsendet.
  • De orange och violetta fälten omkring stjärnkorset visar dess nuvarande liv. Den violetta färgen är väsendets kosmiska struktur, och den orange färgen den fysiska strukturen.
  • Det gula fältet är väsendet dåtid och det gröna fältet är dess framtid.
  • De avlånga fyrkantiga orangefärgade figurerna symboliserar väsendets fysiska liv. De vita fälten där emellan visar väsendets andliga liv. Tillsammans betecknar dessa figurer reinkarnationsprincipen.
  • De orangefärgade och vita strålarna som utgår från triangeln viser väsendets förbindelse med sina fysiska och andliga liv.
  • De violetta bågarna är de utsända och återvändande ödesbågarna. De innehåller verkningarna av väsendets handlingssätt mot sina medvarelser.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 18 i Den eviga världsbilden del 2.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.