ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 20: Syndernas förlåtelse

Symbol 20: Syndernas förlåtelse

Symbolen visar att den humana förmågans utveckling är ett skydd mot mörkt öde. Kosmiskt sett existerar inte "synd", men den uppkommer genom själviska handlingar som samtidigt är överträdelser av livslagarna. Detta ödes verkningar upplevs alltid som obehag och lidande. Men genom lidandet utvecklas medkänslan eller humaniteten och vårt öde blir gradvis ljusare.

  • Området mellan de två lodräta vita linjerna symboliserar det nuvarande fysiska livet.
  • Det violetta fältet visar väsendets övermedvetande.
  • Det gula fältet symboliserar dåtid och det gröna fältet är framtid.
  • De orangefärgade och vita fälten visar de fysiska respektive de andliga liven.
  • Den orangefärgade trappfiguren är väsendets enskilda jordeliv som steg i utvecklingen.
  • De vita bågar som går från andliga liv till andliga liv, visar väsendets ljusa andliga ödesbågar och de orange bågarna är väsendets fysiska ödesbågar.
  • Den gula flamteckningen symboliserar utvecklingen av väsendets humana förmåga, och därmed dess förmåga att neutralisera den återvändande mörka karman eller ödet.
  • När den humana förmågan är fullständigt utvecklad, frigör sig människan helt från lidande, uppnår kosmiskt medvetande och upplever livet som strålande ljus.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 20 i Den eviga världsbilden del 2.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.