ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 22: Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och gudason 2

Symbol 22: Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och gudason 2

Symbolen visar det enskilda levande väsendets kosmiska förbindelse med Gudomen.

  • Den vita och violetta pyramidformade figuren symboliserar nämnda kosmiska förbindelses organiska struktur. Denna struktur existerar mellan alla levande varelser och Gudomen. Förbindelsen betecknas med begreppen Gud och gudason.
  • Triangelfiguren i mitten på symbolen visar gudasonens jag. De härtill knutna färgfälten symboliserar gudasonens grundenergikroppar.
  • De två mörka tvärgående strecken delar symbolen i två delar. Av dessa utgör den nedersta delen den fysiska världen, medan den översta utgör den andliga världen. Den materialistiska eller gudlösa gudasonens medvetande eller kunskap omfattar bara den nedersta delen.
    Den fysiska världen består av mineral (indigofärg), växt (röd färg), djur (orange) och en liten del av det riktiga människoriket (gul färg). Från de korta strålfigurerna i djurriket och upp till de gula strålfigurerna har vi de ej färdiga jordiska människorna.
  • Den halvt orange- och gulfärgade figuren symboliserar de humant utvecklade människorna.
    De har passerat det väsentliga i mörkrets kulmination och börjar förstå att livsmysteriets lösning inte existerar på det fysiska planet. Deras kosmiska organiska förbindelse med Gud börjar åter röra på sig, och de upptäcker bönens kraft. De kommer efter hand att bli mottagliga för livets stora analyser och uppleva kosmiska glimtar.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 22 i Den eviga världbilden del 2.

© Martinus Institut 1981

(Fysisk legeme ændret til grundenergilegemer. 28/06/99 wjk)

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges.