ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 23: Den färdigutvecklade människan

Symbol 23: Den färdigutvecklade människan

Symbolen visar den färdigutvecklade människans levnadssätt. Detta levnadssätt är baserat på en harmoni mellan intelligens, känsla och intuition, och visar sig som en sympati för allt levande. Allt mörkt öde tas emot utifrån ett självupplevt vetande om att man är orsak till sitt eget öde.

  • De vitgula fyrkantiga fälten de två vågräta violetta linjerna nedtill symboliserar väsendets andliga tillvaro, medan de orangefärgade fälten är dess fysiska liv.
  • Den lilla triangeln vid hjärtfiguren visar det levande väsendet. Hjärtfiguren symboliserar dess fullkomliga kärleksförmåga, och händerna dess fullkomliga förmåga att förlåta.
  • Den stora orangefärgade bågen är en av väsendet självt utsänd och nu återvändande mörk ödesbåge.
  • Den stora gula bågen visar att väsendet tar emot det mörka ödet positivt och sänder därmed ut en ljus ödesbåge. Detta fullkomliga sätt att ta emot sitt mörka öde för väsendet ut ur djurriket och in i det riktiga människoriket, där det upplever kosmiskt medvetande.
  • Färgförändringen från orange till gult, på den nedersta figuren, visar väsendets ödesförändring fram mot kärlekens frigjorda tillstånd.
  • Den stora triangeln, med sitt strålflöde, symboliserar Gudomen. Strålglorian är dennes allomfattande primära medvetande. De färgade fälten i strålglorian visar tillvaroplanen.
  • Det Kristusliknande väsendet visar den färdigutvecklade människan.
  • Det molniga området, som symboliserar mörkt öde, upplöses genom mänsklighetens humana utveckling.

Originaltitel: Den färdiga människan som Guds avbild, honom lik.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 23 i Den eviga världsbilden del 2.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.