ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 4: Vägen mot ljuset

Martinus symbol nr 4

Symbolen visar de levande väsendenas utveckling från primitiva till högre livsformer. Alla levande varelser genomgår en utveckling i den fysiska världen från mineral, växt, djur och fram till den kommande färdigutvecklade människan.

 • De delade figurerna vid sidan av varandra symboliserar var för sig ett levande väsen. Det vita och violetta fältet är väsendets övermedvetande, och det färgade fältet den fysiska organismen.
 • De tredelade figurernas ordningsföljd, stigande från vänster till höger, visar de levande väsendenas utveckling.
 • Det indigofärgade fältet symboliserar mineralriket
  • rött, växtriket
  • orange, djurriket
  • gult, det riktiga människoriket
 • Området mellan det lodräta vita strecket i djurriket och fram till det riktiga människoriket, visar den ej färdiga jordmänniskans utvecklingszon.
 • Den orangefärgade stjärnan med den gröna och gulgröna strålen symboliserar den naturvetenskapliga forskningen respektive filosofin. Strålarna visar deras begränsade kapacitet.
 • Den gula strålen symboliserar den religiösa principen, som stimulerar medvetandets utveckling från trosstadiet, genom icke religiositet fram till kosmiskt medvetande.
 • Den gula stjärnan med de vita strålarna visar det kosmiska medvetandet.
 • Jordklotets placering visar mänsklighetens utvecklingsnivå.
 • Den lilla bilden till vänster visar den ej färdiga människans begränsade varseblivningdförmåga och det kosmiskt medvetna väsendets fullkomliga varseblivningsförmåga.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 4 i Den eviga världsbilden del 1.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.