ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 6: Det levande väsendet

Symbolen visar det levande väsendet som en evig treenig princip.

 • Det översta vita fältet symboliserar det levande väsendets jag eller X1.
 • Det mittersta fältet visar jagets skaparförmåga, övermedvetande eller X2.
 • Det nedersta fältet betecknar det skapade, undermedvetandet eller X3.
 • Den treeniga analysen visar att det levande väsendet är evigt och odödligt.
 • Den violetta färgen betecknar livets högsta energifält, moderenergin. I detta energifält har alla livets huvudfunktioner sina rotfästen.
 • De runda färgade fälten symboliserar jagets grundtalangkärnor eller "spiralcentra". De färgade trianglarna visar den eviga organstruktur, genom vilken jaget kan skapa sin timliga eller föränderliga organstruktur och tillvaro.
 • De sex färgade fälten symboliserar de "skapade" kropparna.
  • Röd färg, "instinktkroppen"
  • Orange färg, "tyngdkroppen"
  • Gul färg,"känslokroppen"
  • Grön färg, "intelligenskroppen"
  • Blå färg, "intuitionskroppen"
  • Indigofärg, "minneskroppen"
 • Dessa kroppar är temporära organstrukturer som kan bytas ut eller omskapas, allt efter jagets behov under dess skiftande anknytning till de olika stegen på utvecklingsstegen.
 • Korset symboliserar det absolut fullkomliga medvetandet.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 6 i Den eviga världsbilden del 1.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.