ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 28: Det eviga livet eller livsstegen

Symbol 28: Det eviga livet eller livsstegen

Symbolen visar att de levande varelsernas livsupplevelse är evigt uppåtgående. Livet är en upplevelse av kontraster i ljus och mörker och alltid framåtskridande mot nya tillvaroplan.

  • De stora violetta stegen visar var och en ett spiralkretslopp som omfattar de sex tillvaroplanen. Inom varje kretslopp upplever väsendena kulminationen av mörkret och kulminationen av ljuset.
  • De mellersta färgstegen röd, orange, gul, grön, blå och indigo är tillvaroplanen i spiralkretsloppet.
  • Färgstegen längst ut till höger symboliserar mindre kretslopp t.ex. de enskilda liven, årskretsloppet och dygnkretsloppet. Kretslopp av olika format är grundvalen för de levande varelsernas livsförnyelse. Från ett förflutet i mikrokosmos rör vi oss fram mot gigantiska kretslopp i makrokosmos.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 28 i Den eviga världsbilden del 3.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.