ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Symbol 32: De tolv grundfaciten eller livsmysteriets lösning

Symbol 32: De tolv grundfaciten eller livsmysteriets lösning

Symbolen visar livsmysteriets lösning.

 • Stjärnformen symboliserar att livsmysteriets lösning är ett avslöjande av ett allt överglänsande gudomligt ljus, baserat på kulminerande harmoni, visdom och kärlek. Livsmysteriets lösning blir en mentalt lysande och värmande soluppgång hos varje ej färdig människas sinne och tanke, en inspirerande och livgivande förnimmelse av Guds närhet, en uppståndelse från dödens och mörkrets rike.
 • Det orangefärgade fältet utanför stjärnan symboliserar tyngdenergin, den dräpande principen eller mörkrets domän.
 • Det gröna och gula fältet symboliserar intelligens och känsla. På symbolen bildar de två medvetenhetsenergierna en enhet som är identisk med intellektualiserad känsla eller kärlek.
 • Det gulgröna fältet är ljuset, och det orange fältet är mörkret. Den gula färgen symboliserar också den feminina polen och den gröna färgen den maskulina polen. Det gulgröna randområdet visar ett enpoligt maskulint väsen.
 • Centrumfiguren i mitten symboliserar det dubbelpoliga väsendet. Den innersta gulgröna figuren är den ordinära polen, och den omkringliggande gulgröna figuren är den motsatta polen.
 • De tolv grundfaciten:
  • Stjärnfält nr 1. Något som är
  • Stjärnfält nr 2. Orsak och verkan
  • Stjärnfält nr 3. Alla skaparprocesser är i sina slutresultat till glädje och välsignelse för alla levande varelser
  • Stjärnfält nr 4. Det finns medvetande bakom alla naturens eller världsalltets skaparprocesser
  • Stjärnfält nr 5. Det levande väsendet
  • Stjärnfält nr 6. Jag och det
  • Stjärnfält nr 7. Jaget eller något. Den orsakslösa orsaken
  • Stjärnfält nr 8. Den treeniga principen
  • Stjärnfält nr 9. Väsen inuti väsen. Huvudprincipen i Gudomens kropp
  • Stjärnfält nr 10. Det kosmiska spiralkretsloppet
  • Stjärnfält nr 11. Karma eller ödeslagar
  • Stjärnfält nr 12. Människan blir ett med Gud och blir en lysande och värmande sol för medvarelserna

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 32 i Den eviga världsbilden del 3.

© Martinus Institut 1981

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.